Forensisch Festival 2018

Forensisch Festival 2018

Zorggroep Triade wil in samenwerking met o.a. betrokken ketenpartner Housing, graag een workshop gaan verzorgen op het Forensisch festival 2018.

We hebben uw stem hierbij nodig via onderstaande site, dit kan tot en met 7 november.
U stemt toch ook op ons?Bel nu