Privacy op internet

Privacy op internet

In deze disclaimer informeren wij u hoe Zorggroep Triade omgaat met uw persoonsgegevens op onze website. Deze informatie heeft geen betrekking op andere websites waarnaar wij verwijzen naar hyperlinks.

 

Privacy

Alle door u verstrekte persoonsgegevens via onze website aan Zorggroep Triade worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Zorggroep Triade bekend worden gemaakt aan derden. Voorgaande behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

 

Cookies

Onderdelen van onze website maken gebruik van diverse ´cookies´ variërend van noodzakelijk voor het volledig functioneren van onze website tot marketing georiënteerde cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op uw computer plaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Via uw webbrowser kunt u een aantal voorkeuren instellen ten aanzien van de plaatsing van cookies op uw computer. Daarnaast hanteren wij op onze website een cookiebanner waar u meer informatie vindt en kunt bepalen of u toestemming geeft voor het plaatsen cookies door onze website en uw voorkeuren hierbij nader kunt specificeren.

 

Auteursrecht

Deze website is eigendom van Zorggroep Triade. De auteursrechten van gegevens op deze website liggen bij Zorggroep Triade. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Zorggroep Triade en dat u de informatie ongewijzigd laat. Het wijzigen, verder openbaren en verspreiden van informatie van onze website of benutting voor commerciële doeleinden mag niet zonder onze expliciete toestemming. 

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Alle teksten en informatie zijn met veel zorg samengesteld. De informatie op onze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies en of maatwerk voor of aan u. Wij doen ons uiterste best om alle informatie, diensten en producten zo duidelijk mogelijk te omschrijven op onze website. Het kan desondanks echter voorkomen dat onze website fouten bevat of onderhevig is aan (tijdelijke) onderbrekingen.

Zorggroep Triade aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op onze website of eventuele schade als gevolg van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van onze website. 

 

Wijzigingen

Zorggroep Triade behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op onze website.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer dan kunt u een e-mail sturen aan: info@zgtriade.nl of een bericht opstellen in de daartoe beveiligd portal op onze website.

Wilt u meer weten?
Bel nu