Wat we doen

Minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid, dat is onze insteek! We helpen cliënten bij het bevorderen, vergroten en/of behouden van dit gedachtegoed. Onze aanpak is geheel gericht op de cliënt, en dit gebeurt op maat want iedereen is anders en vraagt dus ook om een andere vorm van begeleiding. We kunnen ondersteunen op veel verschillende gebieden. De ene keer ligt de nadruk op ondersteuning bij de woon-, leef-, of werksituatie, en soms ligt de ondersteuning bij ontwikkeling en/of training.

Bij Zorggroep Triade werken betrokken en bevlogen medewerkers die oplossingsgericht denken en samenwerkend zijn. Zodat de cliënt, indien mogelijk, zo kort mogelijk afhankelijk is van de professionele ondersteuning.

 

  • Administratieve en eventuele financiële zaken
  • Het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving
  • Het ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van de zelfredzaamheid
  • Verslavingsproblematiek
  • Het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen
  • Het inrichten van een sociaal netwerk

 

In een persoonlijk gesprek onderzoeken we samen welke ondersteuningsvragen er zijn en wat nodig is om de cliënt te kunnen begeleiden. Vervolgens stellen we een dienstverleningsovereenkomst op en maken we samen een begeleiding/ondersteuningsplan.

Wilt u meer weten?
Bel nu