Forensische ambulante begeleiding

Onze Forensische begeleiding is gericht op het ondersteunen van cliënten die in zorg zijn als er een strafmaatregel is opgelegd door de rechter. De forensische ambulante begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden op alle levensgebieden.

 

  • Financiën
  • Regelen van daginvulling
  • Huisvesting
  • Geestelijke en lichamelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Sociaal netwerk

 

Dankzij de jaren ervaring en expertise op forensische ambulante begeleiding weten we dat het niet vanzelfsprekend is om met een strafblad de draad in het leven weer op te pakken. Maar met de juiste handvatten ondersteunen we de cliënt graag om het vertrouwen in zichzelf en de maatschappij terug te winnen.

 

Na de aanmelding in Ifzo (informatiesysteem forensische zorg) neemt de intaker Forensische Zorg binnen 5 werkdagen contact op met de verwijzer. De verwijzer kan uiteraard ook al op voorhand contact opnemen met de intaker Forensische Zorg om bijvoorbeeld jouw persoonlijke situatie te bespreken en/of navraag te doen op welke termijn de begeleiding  gestart kan worden.

Er wordt een intakegesprek gepland, deze afspraak vindt meestal plaats op kantoor bij de verwijzer. Vervolgens plant de intaker Forensische Zorg een afspraak in om samen met de ambulante begeleider langs te komen in jouw thuissituatie. Vanaf dat moment zal de betreffende ambulante begeleider samen met jou aan de slag gaan en starten we altijd met het opstellen van een begeleidingsplan waarin jouw persoonlijke doelen worden vastgelegd.

 

Ook is het mogelijk om deel te nemen aan onze arbeidsmatige dagbestedingsprogramma’s, de verwijzer kan je hiervoor aanmelden na overleg met onze intaker Forensische Zorg.

 

Mocht je vervolgens na afloop van je forensische titel toch nog een steuntje in je rug nodig hebben, dan kunnen onze begeleiders je ondersteunen bij de aanvraag van een WMO indicatie.

Aanmelding

Na de aanmelding bij Het Informatiesysteem Forensische Zorg (ifzo) neemt de Coördinator Forensische Zorg binnen 5 werkdagen contact op met de verwijzer. De verwijzer kan uiteraard ook al op voorhand contact opnemen met de Coördinator Forensische Zorg om bijvoorbeeld een persoonlijke situatie te bespreken en/of navraag te doen op welke termijn de begeleiding gestart kan worden.

Intakegesprek

Om een goed beeld te krijgen van cliënt en de situatie wordt er een intakegesprek gepland. De afspraak vindt plaats op kantoor bij de verwijzer. Vervolgens volgt er door de coördinator Forensische Zorg een afspraak om samen met de ambulante begeleider langs te komen en de situatie te analyseren. Aan de hand van een begeleidingsplan de persoonlijke doelen van de cliënt worden vastgelegd. Vanaf dit moment gaat de ambulante begeleider samen met de cliënt aan de slag.

Nazorg

Voor de meeste cliënten die in een opvangvoorziening verblijven met een forensische titel, vervalt de behoefte aan zorg niet nadat de opvang afloopt. Als de justitiële titel afloopt, loopt in de meeste gevallen de zorgbehoefte van de cliënt door. Triade blijft er voor het extra steuntje in de rug.

Wilt u meer weten?
Bel nu