Triaderheide

Triaderheide – Wonen met 24-uurs zorg 

 

Gegeven ervaring en expertise weten we dat het kan gebeuren dat iemand tijdelijk niet meer in staat is om op zichzelf te leven en te wonen. Voor deze mensen biedt Zorggroep Triade wonen met 24-uurs zorg op onze locatie Triaderheide te Brunssum.

Triaderheide is een verblijfsetting waar (jong) volwassenen begeleiding en ondersteuning krijgen in hun traject naar maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid. Wonen in een gemengd gezelschap in huiselijke sfeer in een prachtige omgeving aan de Brunssummerheide, draagt bij aan de herstelgerichte ondersteuning en is kenmerkend voor Triaderheide.

Triaderheide biedt intramurale begeleiding en daginvulling aan mensen die kampen met psychische problematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie en hierdoor aanspraak maken op een indicatie Wet Langdurige Zorg of aanspraak doen op basis van een forensische titel.

Gegeven de kleinschalige setting en de kwetsbaarheid van bewoners kunnen mensen met een actieve verslavingsproblematiek niet geplaatst worden.

Aanmelding

Meer informatie of aanmelden? Dit kan telefonisch of per e-mail via wlz@zgtriade.nl.

Intakegesprek

Onze intake bestaat uit twee gesprekken waarbij onze intaker en teamleider wonen graag nader kennismaken en in samenspraak bekijken of onze woonlocatie en zorg geschikt is.

Vervolgzorg

Voor de meeste cliënten die in enige opvangvoorziening verblijven vervalt de behoefte aan zorg niet op het moment dat zij zelfstandig gaan wonen. Zorggroep Triade heeft diverse vervolgopties voor cliënten die een woonzorgtraject afronden en blijft er voor het extra steuntje in de rug.

Wilt u meer weten?
Bel nu