Over ons

Zorggroep Triade is een zorgorganisatie die voor  het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) actief is in alle Zuid- en Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren we ook zorg aan mensen met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) en dit doen we op basis van een WLZ- overeenkomst met CZ Zorgkantoor.

 

Als coöperatie lid van Heerlen ‘STAND-by!’ staat Triade stand-by voor de burgers in gemeente Heerlen.

 

Zorggroep Triade is een Wtzi toegelaten zorgaanbieder en werkt al sinds 2009 samen met ketenpartners aan de eigen kracht van haar cliënten. Zorggroep Triade is ISO 9001: 2015 gecertificeerd en lid van branchevereniging VGN.

 

Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen, we kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid. Hierbij besteden we samen met de cliënt aandacht aan alle levensgebieden. En omdat elke situatie verschilt, stemmen we onze aanpak altijd samen af. Onze aanpak is verre van standaard. Daarom blijft bij Zorggroep Triade de ondersteuningsvraag, de behoefte en de situatie van de cliënt altijd leidend. Wij leveren de zorg die nodig is. Eerst zorgen we voor stabiliteit en rust. In sommige perioden zal de zorg intensiever zijn dan in andere. In samenspraak met de cliënt bepalen we wat in eigen hand kan blijven en waarin we kunnen ondersteunen. Wederzijds vertrouwen is hier van groot belang. Waar de cliënt soms een stapje achteruit moet doet, doen wij er indien de situaties dit wenst twee vooruit om de cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zorggroep Triade is ervan overtuigd dat we door samenwerking de belangrijkste problemen kunnen aanpakken en samen kunnen zoeken naar passende oplossingen.

Succesvolle samenwerkingen

Samen bereik je altijd meer. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we door samenwerking met anderen oplossingen kunnen vinden voor de problemen van een cliënt. Samen met vele netwerkpartners hebben we een succesvolle werkrelatie opgebouwd. We werken onder andere samen met organisaties voor maatschappelijke opvang, andere aanbieders o.a. voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, Jeugdzorg, Justitie, Reclassering, gemeenten en woningcorporaties.

FORENSISCH, WLZ of  WMO

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit Zorggroep Triade is er een indicatie nodig. Wij bieden ondersteuning op basis van:

  • Wet Forensische Zorg (verwijzing en plaatsingsbesluit vanuit reclassering)
  • Wet Langdurige Zorg (CZ Zorgkantoor)
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (gemeentelijke indicatie)

Iemand met een ondersteuningsvraag dient zichzelf te melden bij de afdeling WMO in de gemeente waar hij/zij woonachtig is om een WMO aanvraag te doen. Uiteraard kunnen we hierbij adviseren!

Ook op basis van PGB kan er (in overleg) gebruik gemaakt worden van de diensten van Zorggroep Triade.

Intake

Nadat het zorgkantoor of de gemeente de indicatie voor begeleiding heeft toegewezen of de betrokken reclasseringsmedewerker de aanmeldings-/plaatsingsbrief geüpload heeft in Ifzo, neemt onze intaker contact op om een afspraak in te plannen. Hierna volgt het intakegesprek die plaatsvindt in de eigen vertrouwde omgeving, of in de penitentiaire inrichting als iemand bijvoorbeeld nog in de laatste fase van detentie zit. Na de intake wordt er een vervolgafspraak ingepland om samen met de ambulant begeleider langs te komen. Vanaf dat moment zal de ambulant begeleider met de cliënt samen aan de slag gaan om zo samen een begeleidingsplan op te stellen waarin persoonlijke doelen worden vastgelegd.

Wilt u meer weten?
Bel nu