Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als Zorggroep Triade ervaren we zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met (privacy)gevoelige informatie van al onze betrokkenen als een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. Uw persoonsgegevens behandelen we dan ook met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens

Binnen Zorggroep Triade worden diverse gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld. U kunt hierbij denken aan diverse persoonsgegevens waaronder gezondheidsgegevens en bedrijfsgegevens. Met al deze informatie willen en moeten wij zorgvuldig en veilig omgaan. In ons PT-22 Privacybeleid ZGT v3.3 informeren we u hoe Zorggroep Triade met uw persoonsgegevens omgaat.

Verantwoording

Wij nemen onze verantwoordingsplicht, ‘accountability’, zoals gesteld in de geldende privacywetgeving zeer serieus. We dragen zorg voor een optimaal mogelijk niveau van gegevensbescherming en de borging van gegevensbescherming en privacy binnen onze organisatie.

Functionaris Gegevensbescherming

Zorggroep Triade heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming desgewenst met vragen rechtstreeks bereiken via: privacy@zgtriade.nl. Vermeld erbij dat uw vraag voor de Functionaris Gegevensbescherming bestemd is.

Wilt u meer weten?
Bel nu